News

​Palmse mõisas on suvehooaeg juba avatud, praegu võõrustatakse lasterühmi, kellele pakutavas programmis on nii...

Maie Urbas Palmse mõisas

Virumaa Teataja: Palmse mõisa seni tühjalt seisnud õlleköögis avati eile õllenäitus ja õlletuba, tulevikus on seal...

 FOTO: Agnes Aus

Palmse mõisa õlleköögi kõrval asuval tiigil saab nüüdsest parvetada. Nime poolest sakste parv ei too kaasa...

Parvetav poiss Õlleköögi ees oleval tiigil

View all
  • 4 of 11