Programm "Soss-sepast sepaselliks" pärjati EHE kvaliteedimärgisega

Palmse mõisa programm "Soss-sepast sepaselliks" tunnistati Eesti ökoturismi kvaliteedimärgise EHE (Ehe ja Huvitav Eesti)  vääriliseks. 

EHE-märgisega tunnustatakse turismitooteid ja –teenuseid, mis lähtuvad rahvusvahelistest ökoturismi põhimõtetest ning aitavad tutvustada Eesti rikkalikku loodus- ja kultuuripärandit.

Ootame teid meie EHE kvaliteedimärgisega programmi ise kogema. Lisainfot leiate siit. 

Märgise andmist korraldavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) Turismiarenduskeskus koostöös MTÜ-ga Eesti Maaturism. EHE märgise andmist kaasrahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond.