Eesti seppade päev Palmse mõisas


Asukoht: 
SepikodaMõisapark

Eestis oli sepp üks esimene kutseline oskustööline. Sellele viitab sõna sepp kasutamine teiste oskustööliste kirjeldamiseks, näiteks kingsepp, potsepp puusepp.
Eestis ulatuvad rauasulatamisjäljed 1. sajandisse eKr. Kohalik tooraine oli soomaak, mida saadi turba põletamisel. Kindlasti oli sepistamine levinud varemgi, kui kohalikku toorainet veel ei olnud. Põhiline sepa toodang oli talu majapidamises vaja läinud tööriistad. Tehti ka relvi (mõõku, oda- ja nooleotsi) ja ehteid .
Sepale on folklooris  ja mütoloogias  sageli omistatud üleloomulikke võimeid (Ilmarinen, Kalevipoeg, Thori vasar). Sepas on nähtud nõiaga sarnanevat inimest.
Kuni 20 saj alguseni oli sepa amet Eestis üsna levinud. Tehti isegi aurukatlaid ja viljapeksumasinaid. Lõuna-Eestis olid levinud külasepad, Lääne-Eestis saartel aga talu sepikojad.
Kuigi tööstuslik metalli töötlemine on hõivanud varem seppadele kuulunud töövaldkonna, ei ole sepistamine siiski välja surnud. Sepad on end kohandanud nende uute oludega ja leidnud oma niši. Selleks nišiks on käsitöö, mida suurtööstused ei tee. Nii teevad sepad tänapäeval peamiselt suveniire, sepis-kunsti, kuid ka ehituses vaja minevaid rauddetaile.

22. juunil 2018 toimub „Eesti seppade päevad Palmse mõisas”

Eesti seppasid toetavad sepad Soomest ja Lätist.

Võimalik osaleda töötubades, tutvuda seppade tegemistega, avatud on sepiste näitus/müük.             

Külastajatele toimub naela sepistamise võitlus. Auhinnad.                         

Aset leiab sepiste oksjon, kus saadud tulu läheb heategevuseks.

Päeva aitab ilmestada kultuuriprogramm.

Tule ja kingi endale üks tore päev koos seppadega!

 

Üritust korraldab MTÜ Eestimaa Sepad koos Palmse mõisaga.

Infot ürituse kohta saab:

MTÜ Eestimaa Sepad – Ain Jepišov, tel. 5244785,  ain@kardla.edu.ee

                                       Jaak Krivin,  tel. 5290116

Palmse Mõis - Maie Urbas, tel. 5559 9977; maie@palmse.ee

Pilet: 
9 € / 7 €
Toimumisaeg: 
Reede, 22. June 2018 (All day)