KIK-i toetus ajaloolise mõisa- ja metsapargi seisundi parandamisel

Keskkonnainvesteeringute Keskus (lühendatult KIK) on Eesti sihtasutus, mida haldab Rahandusministeerium.

KIK-i eesmärgiks on keskkonnakasutamisest laekuva raha sihtotstarbeline paigutus loodusressursside taaskasutamisse ja keskkonnaprobleemide lahendamisele ning seeläbi hoida riigi tervet elukeskkonda ja soodustada jätkusuutlikku arengut.

SA Virumaa Muuseumid Palmse mõis on alates 2011.a. kuni 2017.a. taotlenud KIK-I keskkonnaprogrammi looduskaitse alaprogrammist toetust ajaloolise mõisapargi ja metsapargi seisundi parandamiseks.

Esimene projekt rahastati KIK-i poolt 01.09.2011.a. ja viimane 14.12.2016.a. Kokku on KIK rahastanud nende aastate jooksul 14 projekti 96453 € ulatuses.