Diakuvaohjelman katselu

Watching a Slideshow

Asukoht: 
Talli ja vaunuvaja

Lahemaan tietokeskuksessa voi katsella diakuvia. Ohjelmaa „Luonto ja ihminen“ esitellään  viron, venäjän, saksan, suomen ja englannin kielellä.