Sepikoda

ANNO: 
1802

Iga täiusliku mõisakompleksi juurde kuulub ka sepikoda, kus valmistati uusi ja parandati olemasolevaid tööriistu.

Oma tuleohtlikkuse tõttu rajati neid teistest hoonetest eemale, harilikult kuhugi põllu- või pargiveerele. Palmse mõisa sepikoda on taastatud tiigi kaldale ning on avatud kõigile, kes soovivad oma silmaga sepatööd näha või oma käega järele proovida.

Hoone on ehitatud 19. sajandi algupoolel Carl Magnus von der Pahleni aegu. Pikka aega tühjana seisnud, korrastas Lahemaa Rahvuspark selle 1985. aastaks.