Tall-tõllakuur

ANNO: 
1820

Hoones asub Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus, kus saab teavet kogu rahvuspargi piirkonna vaatamisväärsuste kohta.

Palmses paiknesid loomalaudad sellel kohal ka 18. sajandi keskel. Sajandi II poolel on neid korduvalt ümber ehitatud ja laiendatud, mille tulemusena kujunes sajandi lõpuks mõisaansamblites levinud traditsiooniline „linnuse tüüpi”, s.t. igast küljest hoonetega suletud keskõuega tallide rühm.

Hobusetall ja tõllakuur kuulusid mõisates kõige tähtsamate kõrvalhoonete hulka, nendeta ei olnud ühtegi mõisasüdant. Paiknedes aidahoonega paralleelselt ja moodustades sellega hoonestuse üldplaneeringus olulise osa, on tall- tõllakuurile antud samasugune uhke arkaadistikuga esifassaad nagu aidahoonelgi.

Praegune tall-tõllakuur on kerkinud mitmes järgus. Oma tänase kuju sai hoone Carl Magnus von der Pahleni ajal 1820. aastate algul toimunud ümberehituse käigus. Mõisa parematel aegadel seisis tallis 36 sõiduhobust.

Tallide ja lautade kompleks oli 1970ndate aastate alguses täielikult hävinenud. Hoone on restaureeritud Lahemaa Rahvuspargi poolt 1977. aastal.